flower

Adres do korespondencji:

Al. Solidarności 5-9

33-100 Tarnów

(Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie)

email: pth.tarnow@gmail.com

Nr KRS 0000100740

REGON 000807671-00458

NIP 525-15-53-779

Nr konta Tarnowskiego Oddziału PTH: 74102049550000760201306513

Polskie Towarzystwo Historyczne jest organizacją pożytku publicznego

pozytek
her